Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, majú možnosť prostredníctvom agentúry SARIO prezentovať svoju podnikateľskú činnosť v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom veľtrhu pre železničnú, dopravnú a koľajovú techniku, stavbu tunelov a mostov InnoTrans Berlin od 20.-23. septembra 2022.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Agentúra SARIO, v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', hradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

Viac informácií nájdete tu.