All Market Actors

Information

Registered Address: Nitrianska 5, Trnava 917 02
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  36249840
Web:  https://www.sadtrnava.sk
SK NACE:  Ostatná osobná pozemná doprava i. n. [49390]

General Overview

Zabezpečovanie prevádzky na prímestských, diaľkových a medzinárodných autobusových linkách.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)