Slovensko-bavorská spolupráca

26. March 2021
Other | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Na základe iniciatívy  Slovensko-bavorskej komisie (SBK) sa pripravuje networking v problematike kybernetickej bezpečnosti v prepojení na reguláciu autonómnych vozidiel, ktorého súčasťou má byť okrem výmeny know-how medzi ministerstvami,...