All Market Actors

Information

Registered Address: Pribinova 19/7828, Bratislava 811 09
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  45650276
Web:  https://sk.atos.net/sk-sk/home.html
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

IT poradenstvo, systémová integrácia a implementácia informačných systémov.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A