All Market Actors

Information

Registered Address: Námestie SNP 23/23 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Legal Form:  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  37828100
Web:  https://www.bbsk.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Orgán územnej samosprávy zodpovedný v oblasti dopravy o.i. za stav ciest II. a III. triedy, stanoviská v oblasti stavebného zákona, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, dopravnú obslužnosť, budovanie IDS, cestovné poriadky,dopravné licencie.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)