All Market Actors

Information

Registered Address: Levická 1, Bratislava 826 40
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  47243406
Web:  https://www.cesmad.sk/
SK NACE:  Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú [78200]

General Overview

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)