All Market Actors

Information

Registered Address: Rajská 15 811 08 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  50955900
Web:  https://decent.ch/
SK NACE:  Výroba elektronických komponentov [26110]

General Overview

Platforma na distribúciu digitálneho obsahu

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A