All Market Actors

Information

Registered Address: Kladnianska 60, Bratislava 821 05
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  31343180
Web:  https://www.disk.sk
SK NACE:  Vydávanie časopisov a periodík [58140]

General Overview

Vydávanie IT časopisov o informačných, digitálnych a telekomunikačných technológiach - PC Revue

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A