All Market Actors

Information

Registered Address: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00399957
Web:  https://www.euba.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Najväčšia univerzita v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch

Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná