All Market Actors

Information

Registered Address: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  35709332
Web:  https://www.generali.sk
SK NACE:  Neživotné poistenie [65120]

General Overview

Univerzálna poisťovacia spoločnosť

Smart Mobility Activities

Poistenie dopravných prostriedkov
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná