All Market Actors

Information

Registered Address: Einsteinova 23, Bratislava 851 01
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  36653373
Web:  https://www.huawei.com/en/
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

Predaj technologických zariadení, najmä mobilných telefónov a tabletov, projekty pre štátnu správu a v oblasti energetiky v segmente enterprise

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A