All Market Actors

Information

Registered Address: Dojč 419, 906 02 Dojč
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  50481606
Web:  http://www.ilumtech.eu/
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

General Overview

Výskumná a vývojová spoločnosť zameraná na osvetlenie, optické a elektronické výrobky pre rôzne odvetvia vrátane oblasti osvetlenia, spotrebného tovaru, zábavy, dopravy a bezpečnosti

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A