All Market Actors

Information

Registered Address: Hrobákova 2 851 02 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  35781718
Web:  https://www.infotech.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010], Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020]

General Overview

Webdesign. Vývoj integrovaných internetových aplikácií v oblasti ľudských zdrojov a elektronického obchodu.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A