All Market Actors

Information

Registered Address: Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava II
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35884916
Web:  https://www.bts.aero/
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v leteckej doprave [52230]

General Overview

Najväčšie medzinárodné letisko na Slovensku

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava