All Market Actors

Information

Registered Address: Štefanovičova 5 81782 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00151742
Web:  https://www.finance.gov.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

General Overview

Ústredný orgán štátnej správy

Smart Mobility Activities

Tvorba právnych predpisov pre danú oblasť, ktoré upravujú konanie poistovní
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A