All Market Actors

Information

Registered Address: Digital Park I., Einsteinova 21 851 01 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  51682265
Web:  https://www.perrysoft.sk/
SK NACE:  Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020]

General Overview

Spoločnosť na vývoj softvéru

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A