All Market Actors

Information

Registered Address: Karadžičova 2, Bratislava 815 32
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  35739347
Web:  https://www.pwclegal.sk
SK NACE:  Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo [69200]

General Overview

Poradenská spoločnosť

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná