All Market Actors

Information

Registered Address: Mlynské nivy 4962/54, Bratislava 82109
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  51193094
Web:  https://www.kosiceitvalley.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Združenie právnických osôb, ktoré sú lídrami v slovenskom priemysle a chcú posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti, podporujúce výskum, vývoj a inovácie vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch.

Smart Mobility Activities

Akcelerátor inovácií slovenského priemyslu, kladie si za cieľ združovať spoločnosti, ktoré sú lídrami v slovenskom priemysle a chcú posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná