All Market Actors

Information

Registered Address: Grösslingova 2478/4, 81603 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Komora s výnimkou profesných komôr
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  30842654
Web:  https://web.sopk.sk
SK NACE:  Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií [94110]

General Overview

Verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti
v tuzemsku i v zahraničí

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A