All Market Actors

Information

Registered Address: Pajštúnska 5 851 02 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  52442136
Web:  https://www.spolocnebyvanie.sk/
SK NACE:  Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. [82990]

General Overview

Nová komunikačná platforma pre susedské spoločenstvá

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A