All Market Actors

Information

Registered Address: Sklenárova 44, Bratislava 82109
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  50054384
Web:  https://slovakstartup.com/
SK NACE:  Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií [94110]

General Overview

Slovenská startapová mediálna platforma

Smart Mobility Activities

Asociácia start-upov na Slovensku
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A