All Market Actors

Information

Registered Address: Námestovo 1088 029 01 Námestovo
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  45606471
Web:  https://www.qualityslovakia.com
SK NACE:  Ostatné informačné služby i. n. [63990]

General Overview

Podpora procesov kvality u výrobcov v automotive segmente

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)