All Market Actors

Information

Registered Address: Letná 9, Košice - mestská časť Sever 04200
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397610
Web:  https://www.kem.fei.tuke.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Výskumná a vzdelávacia inštitúcia technického zamerania

Smart Mobility Activities

mobilna roboticka platforma s nazvom Pathfinder, ktorú možno považovať za prvú aplikáciu robotickej mobilnej technologie v nemocnicnom prostredi v SR
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná