All Market Actors

Information

Registered Address: Študentská 2, Trenčín 91150
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  31118259
Web:  https://www.tnuni.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Univerzitná vysoká škola poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu na 4 fakultách: sociálno-ekonomických vzťahov; špeciálnej techniky; zdravotníctva; priemyselných technológií; na celo-univerzitnej Katedre politológie a Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná