All Market Actors

Information

Registered Address: Šafárikovo nám. 6, Bratislava 81499
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397865
Web:  https://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=stva
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Univerzitná vysoká škola poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu

Smart Mobility Activities

Neúspešný partner Strategický výskum v oblasti testovania pre rôzne stupne autonómnej jazdy a ich kompatibilita s cestnou a komunikačnou infraštruktúrou Slovenskej republiky Ústav informatiky SAV z OPVaI
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná