All Market Actors

Information

Registered Address: Továrenská 7, Bratislava 82855
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  42355818
Web:  https://www.posturad.sk
SK NACE:  Podpora a usmerňovanie ekonomiky [84130]

General Overview

Regulačný a cenový orgán vykonávajúci štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, spolupracujúci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná