All Market Actors

Information

Registered Address: Zvolenská cesta 5962/20 97405 Banská Bystrica
Slovensko
Legal Form:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sector:  Academic Sector
Registration number:  37954156
Web:  https://www.vus.sk
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

General Overview

Výskumný, vývojový a testovací ústav pre telekomunikačnú a rádiokomunikačnú techniku

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná