All Market Actors

Information

Registered Address: Bezručova 9, Bratislava 81109
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  00584614
Web:  https://www.zmos.sk
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

General Overview

Organizácia s cieľom obhajoby práv a záujmov miest vo vzťahu k zákondarnej a výkonnej štátnej moci, prezentovania významu miest ako centier regiónov

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A