All Market Actors

Information

Registered Address: Univerzitná 8215/1, Žilina 01026
Slovensko
Legal Form:  Verejnoprávna inštitúcia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00397563
Web:  http://kris.uniza.sk/
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia so zameraním na dopravu a spoje ale i ďalšie oblasti. Súčasťou univerzity sú o.i. i pracoviská Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, CETRA – Ústav dopravy a i.

Smart Mobility Activities

Vedeckovýskumná činnosť v oblasti IM, štandardizácia a technické špecifikácie pre rôzne riešenia inteligentných dopravných systémov. Neúspešný partner projektu Inteligentná doprava pre 21. storočie žiadateľa Molpír, s.r.o. z OPVaI
Use case:  Mestské križovatky
Bezpečnosť
Zdieľanie automobilov
Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná