All Market Actors

Information

Registered Address: Viedenská cesta 3250/5 85101 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  00683973
Web:  https://www.zsps.sk
SK NACE:  Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií [94110]

General Overview

Nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a záujmové združenie podnikateľských subjektov v oblasti stavebnej výroby

Use case:  Mestské križovatky
Bezpečnosť
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná