Cooperation Offer Detail

Na základe iniciatívy  Slovensko-bavorskej komisie (SBK) sa pripravuje networking v problematike kybernetickej bezpečnosti v prepojení na reguláciu autonómnych vozidiel, ktorého súčasťou má byť okrem výmeny know-how medzi ministerstvami, klastrami, obchodnými komorami, záujmovými zväzmi a združeniami aj vytvorenie priestoru pre rozvoj obchodných kontaktov slovenských a bavorských firiem v spomínanej oblasti inteligentnej mobility. V tej je Bavorsko ako región vzhľadom na silné zastúpenie medzinárodných hráčov z automobilového priemyslu (vrátane automobiliek a ich dodávateľov) aj technológií mobility nesmierne zaujímavým a perspektívnym trhom pre spoluprácu.

V slovenskej časti iniciatívy, na ktorej kooperujú MZV SR, MIRRI SR a MH SR spolu s agentúrou SARIO bol finalizovaný výber spoločností na úvodné rokovania.

V ďalšej fáze sa bude pripravovať  jednak informačný webinár pre slovenské firmy o projekte a  najmä konkrétne aktivity v podobe matchmakingu a potenciálne obchodnej misie pre nadväzovanie kontaktov s bavorskými partnermi.

Pokiaľ Vás táto spolupráca oslovila, pôsobíte v sektore automotive/cyber security, a chceli by stre sa ešte zapojiť, kontaktujte nás s poskytnite krátku profilovú informáciu o Vašej spoločnosti (ideálne aj v angličtine) a kontaktnú osobu, s ktorou môžeme koordinovať ďalší postup.

(Či bude ešte možnosť zapojenia do rokovaní o spolupráci, žiaľ už v tomto okamihu nevieme garantovať.)