All Market Actors

Information

Registered Address: Opatovce nad Nitrou 543 972 02 Opatovce nad Nitrou
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  47975920
Web:  https://www.zebrataxi.sk
SK NACE:  Ostatné informačné služby i. n. [63990]

General Overview

Prevádzka a inovácie zelených bicyklov a zelených stojanov, predaj reklamných plôch a cyklo-paušálov občanom

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)