Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Opatovce nad Nitrou 543 972 02 Opatovce nad Nitrou
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47975920
Web:  https://www.zebrataxi.sk
SK NACE:  Ostatné informačné služby i. n. [63990]

Všeobecná charakteristika

Prevádzka a inovácie zelených bicyklov a zelených stojanov, predaj reklamných plôch a cyklo-paušálov občanom

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)