Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov

01.01.2020 - 30.11.2023 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Projekt svojou realizáciou prispeje k naplneniu potrieb cieľových skupín na Slovensku. Medzi cieľové skupiny projektu patria predovšetkým samosprávne kraje, obce a mestá, ako aj inštitúcie...

Dátová kancelária - „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“

05.03.2019 - 01.12.2022 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Cieľom projektu je (bol) vznik „Dátovej kancelárie“, ktorá je novou inovatívnou inštitúciou a od roku 2019 naplno pomáha zlepšiť využitie dát v štáte a posúva...

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

01.08.2018 - 30.06.2022 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Cieľom projektu je vznik „oddelenia pre behaviorálne inovácie“. Toto oddelenie sa bude vhodným nastavením takzvanej „architektúry výberu“ usilovať uľahčiť občanom a podnikateľom dodržiavať pravidlá tak,...

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility

01.01.2019 - 31.03.2023 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Opis projektu  Cieľ projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít a zefektívnenie verejnej správy pri zlepšení  verejných politík v oblasti cestnej dopravy, inovačnej kapacity v doprave a...