Strategické dokumenty SR

Pod týmto odkazom nájdete všetky dôležité dokumenty na národnej úrovni, ktoré sa témy inteligentnej mobility týkajú alebo ju ovplyvňujú.

 

Strategické dokumenty EÚ

Tu nájdete dokumenty na európskej úrovni týkajúce sa inteligentnej mobility, ale aj dopravy ako takej, dekarbonizácie a uhlíkovej neutrality.

 

Legislatíva, normy a štandardy

Predpisy, zákonné úpravy, normy a štandardy na jednom mieste.

 

Analýzy a štúdie

Bohatý výber aktuálnych a dôležitých materiálov z oblasti inteligentnej mobility, ktorý priebežne dopĺňame.

 

Konferencia Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu

PPT a PDF prezentácie spíkrov z konferencie