Autonómne riadenie

Autonomous Vehicles Readiness Index 2019  
Štúdia KPMG ohľadom vytvorenia škály a ohodnotenia vybraných krajín, (ktoré sú veľkými ekonomikami a/alebo lídrami na poli inteligentnej mobility) v ich pripravenosti na nasadzovanie technológií autonómneho riadenia.
PDF
3.1 MB
Akční plán autonomního řízení, ČR  
Akčný plán postupu zavádzania technológií autonómneho riadenia Ministerstva dopravy Českej republiky
PDF
819.9 KB

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mobilitné správanie obyvateľstva  
Inštitút dopravnej politiky
PDF
2.6 MB
PDF
1.7 MB
Rámcový plán dopravnej obslužnosti a štandardy dopravnej obsluhy  
Podkladová analýza pre diskusiu pracovnej skupiny k harmonizácii verejnej osobnej dopravy
PDF
836.5 KB

Inteligentné mestá a regióny

PDF
380.4 KB