Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

20. apríla 2022

Výzva na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“

31. decembra 2021

Výzva na zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete.

Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských a podnikateľských výskumných organizácií a podnikov obsahovo zameraných na minimálne jednu z domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

17. septembra 2021

Výzva na podporu výskumno – vývojovo – inovačnej fázy (resp. jej časťi) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) s názvom European Battery Innovation

Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

31. mája 2021

Výzva pre MSP na na výskumno – vývojové projekty, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 ak z tohto programu EK neboli finančne podporené a zároveň sa aktivity realizujú na území BSK.

Horizont Európa - Destinácia 6: Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru

12. mája 2021

Výzva: Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru (Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods) Zameranie: Cieľom...

Horizont Európa - Destinácia 5: Nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy

12. mája 2021

Výzva: Nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy (Clean and competitive solutions for all transport modes) Zameranie: Výzva sa zameria na elektrifikáciu všetkých druhov...

Horizont Európa - Destinácia 4: Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie

12. mája 2021

Výzva: Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie (Efficient, sustainable and inclusive energy use) Zameranie: V centre pozornosti budú budovy a priemyselné zariadenia v kontexte energetickej...

Horizont Európa - Destinácia 3: Udržateľné, bezpečné a spoľahlivé dodávky energie

12. mája 2021

Výzva: Udržateľné, bezpečné a spoľahlivé dodávky energie (Sustainable, secure and competitive energy supply) Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických...

Horizont Európa - Destinácia 2: Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu

12. mája 2021

Výzva: Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition) Zameranie: prierezová výzva, venuje sa riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu t.j. medziodvetvové riešenia...

Horizont Európa - Destinácia 1: Klimatické vedy a riešenia v oblasti klímy

12. mája 2021

Výzva: Klimatické vedy a riešenia v oblasti klímy (Climate sciences and responses) Zameranie: Aktivity podporované v rámci tejto destinácie by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu...

Synergická podpora projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc

4. mája 2021

Výzva pre všetky typy podnikov s cieľom podporiť rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v menej rozvinutých regiónoch