Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

30. novembra 2022

Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu na svete a vytvára platformu pre stretnutie vysokých predstaviteľov štátnej správy, súkromného sektora a akademikov,...

Konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu"

Konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu"

31. augusta 2022

Preprava tovaru a tiež mobilita osôb prechádzajú ekologickou a digitálnou transformáciou, ktorú významne ovplyvňuje technologický pokrok, nároky na znižovanie emisií, riziko energetickej krízy a zvyšujúce sa potreby...

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

27. januára 2022

Vláda na zasadnutí 26. januára 2022 schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie.

#dekarbonizácia #ekosystém inteligentnej mobility #investície #stratégie

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

22. septembra 2021

Platforma inteligentnej mobility, ktorá pomôže doprave aj inováciám, bola v oficiálne zapísaná do Registra záujmových združení

#ekosystém inteligentnej mobility

Séria podujatí „ Regióny a mestá na ceste k inováciám“ pokračuje v Trnave

Séria podujatí „ Regióny a mestá na ceste k inováciám“ pokračuje v Trnave

20. októbra 2023

Trnava bola prvým mestom na Slovensku, ktoré v roku 1988 odstránilo motorizovanú dopravu v centre mesta a zároveň tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej cestnej siete,...

Digitálne dvojča s 5G prenosom zlepší prevádzku elektromobilov

Digitálne dvojča s 5G prenosom zlepší prevádzku elektromobilov

12. júla 2021

Spoločný projekt strojárov a informatikov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a telko operátora Orange prepája univerzitný výskum s praxou

#5G #autonómne vozidlá #ekosystém inteligentnej mobility #elektromobilita #testovanie #výskum a vývoj

Bezobslužné vozidlá vstúpia v Nemecku do bežnej premávky

Bezobslužné vozidlá vstúpia v Nemecku do bežnej premávky

4. júla 2021

Nový nemecký cestný zákon umožní od roku 2022 využitie úrovne autonómneho riadenia SAE 4 na pravidelných linkách a v koncovej preprave a logistike

#autonómne vozidlá #testovanie

Počet elektrifikovaných áut sa za päť rokov strojnásobí

Počet elektrifikovaných áut sa za päť rokov strojnásobí

14. mája 2021

Najrýchlejšie porastú predaje plne elektrických vozidiel, počtom však budú aj v roku 2026 prevažovať hybridy.

#elektromobilita

Inteligentnej mobilite sa na Slovensku venuje viac ako 500 subjektov

Inteligentnej mobilite sa na Slovensku venuje viac ako 500 subjektov

12. mája 2021

Pôsobia vo viacerých kľúčových oblastiach inteligentnej mobility vrátane autonómnej mobility a využívania nových nízkoemisných pohonov.

#analýzy a štúdie #ekosystém inteligentnej mobility

Sofistikované riadenie MHD pomôže znižovať emisie

Sofistikované riadenie MHD pomôže znižovať emisie

27. apríla 2021

Slovenské mestá začali využívať prvky inteligentnej mobility. Budúcnosť vidia vo využívaní autonómneho riadenia.

#autonómne vozidlá #dáta #testovanie #verejná hromadná doprava #výskum a vývoj

Nemecko povedalo „Ja“ autonómnym autám

Nemecko povedalo „Ja“ autonómnym autám

22. marca 2021

Po súhlase Bundestagu by sa mali vozidlá úrovne SAE 4 dostať do bežnej premávky

#autonómne vozidlá

Prelomové udalosti vo vzdušnej mobilite

Prelomové udalosti vo vzdušnej mobilite

27. februára 2021

Rakúsko, ako prvá krajina v Európskej únii, povolilo skúšobnú prevádzku bezpilotného dronu. Spoločnosť EHang z južnej Číny má ambície sa stať jednou z globálnych platforiem pre autonómne ekologické a bezpečné aerotaxíky.

#aeromobilita #autonómne vozidlá #elektromobilita #mobilita ako služba (MaaS) #testovanie

Rok 2021 je európskym rokom železníc

Rok 2021 je európskym rokom železníc

27. februára 2021

Európska komisia vyhlásila rok 2021 za rok železníc. V rámci tejto iniciatívy budú počas roka naplánované rôzne podujatia a stimuly, ktoré majú motivovať cestujúcich, ako aj prepravcov tovarov, viac využívať železničnú dopravu.

#dekarbonizácia #EÚ #investície #stratégie #železničná doprava

Ďalší pokrok v skracovaní nabíjacích časov elektromobilov

Ďalší pokrok v skracovaní nabíjacích časov elektromobilov

26. februára 2021

Výskumný tím juhokórejského inštitútu KAIST vyvinul hybridnú lítiovú batériu, ktorú je možné nabiť do 100 sekúnd.

#alternatívne pohony #elektromobilita #výskum a vývoj