Rok 2021 je európskym rokom železníc

Rok 2021 je európskym rokom železníc

27. februára 2021

Európska komisia vyhlásila rok 2021 za rok železníc. V rámci tejto iniciatívy budú počas roka naplánované rôzne podujatia a stimuly, ktoré majú motivovať cestujúcich, ako aj prepravcov tovarov, viac využívať železničnú dopravu.

#dekarbonizácia #EÚ #investície #stratégie #železničná doprava