Inteligentná mobilita začína dátami

Systémy autonómneho riadenia dopravných prostriedkov budú dôležitým prvkom rozvoja inteligentnej mobility. Ak majú pomôcť efektívnejšie napĺňať dopravné potreby, zvyšovať bezpečnosť a prispieť k dekarbonizácii dopravy, nemôžu byť iba témou budúcnosti. Prvý, no absolútne nevyhnutný krok pri sfunkčnení akéhokoľvek inteligentného systému, je zber dát.

V histórii rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku bude ako dôležitý míľnik zapísané číslo 144.  Autobus Dopravného podniku Bratislava, ktorý premáva ako linka s týmto číslom na trase z Koliby na Kamzík, sa v apríli 2021 stal prvým vozidlom pre zber dát z dopravy v bežnej premávke. Unikátne datasety vznikajú ako praktický výstup spolupráce Slovenskej technickej univerzity (STU) a Žilinskej univerzity s technologickými firmami, Ministerstvom dopravy a výstavby SR v rámci projektu rozvoja inteligentnej mobility s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Senzory, testovanie autonómnej jazdy autobusu
Senzory a kamery umiestnené na autobuse linky č. 144 v Bratislave

Prvú fázu zberu dát uskutočnili výskumné tímy dvoch fakúlt STU na vozidlách v bratislavskej verejnej doprave – z autobusu a električky. Druhú fázu má v Žiline v podobnom modeli na starosti Žilinská univerzita.  Dáta z každého okamihu zaznamenanej jazdy nesú informáciu o všetkom, čo sa deje s vozidlami alebo okolo nich na skutočnej trase. Umožnia analyzovať ich interakciu so statickou i dynamickou infraštruktúrou ako reálny základ vývoja inteligentnej mobility v mestách. Dáta z prostredia – ovzdušia, hluku, počasia, pohybu ľudí i premávky priamo z ciest začali zbierať senzory ďalšieho slovenského výskumného projektu.

Podobné články

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

27. januára 2022

Vláda na zasadnutí 26. januára 2022 schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie.

#dekarbonizácia #ekosystém inteligentnej mobility #investície #stratégie

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

22. septembra 2021

Platforma inteligentnej mobility, ktorá pomôže doprave aj inováciám, bola v oficiálne zapísaná do Registra záujmových združení

#ekosystém inteligentnej mobility

Digitálne dvojča s 5G prenosom zlepší prevádzku elektromobilov

Digitálne dvojča s 5G prenosom zlepší prevádzku elektromobilov

12. júla 2021

Spoločný projekt strojárov a informatikov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a telko operátora Orange prepája univerzitný výskum s praxou

#5G #autonómne vozidlá #ekosystém inteligentnej mobility #elektromobilita #testovanie #výskum a vývoj