Inteligentná mobilita začína dátami

Systémy autonómneho riadenia dopravných prostriedkov budú dôležitým prvkom rozvoja inteligentnej mobility. Ak majú pomôcť efektívnejšie napĺňať dopravné potreby, zvyšovať bezpečnosť a prispieť k dekarbonizácii dopravy, nemôžu byť iba témou budúcnosti. Prvý, no absolútne nevyhnutný krok pri sfunkčnení akéhokoľvek inteligentného systému, je zber dát.

V histórii rozvoja inteligentnej mobility na Slovensku bude ako dôležitý míľnik zapísané číslo 144.  Autobus Dopravného podniku Bratislava, ktorý premáva ako linka s týmto číslom na trase z Koliby na Kamzík, sa v apríli 2021 stal prvým vozidlom pre zber dát z dopravy v bežnej premávke. Unikátne datasety vznikajú ako praktický výstup spolupráce Slovenskej technickej univerzity (STU) a Žilinskej univerzity s technologickými firmami, Ministerstvom dopravy a výstavby SR v rámci projektu rozvoja inteligentnej mobility s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Senzory, testovanie autonómnej jazdy autobusu
Senzory a kamery umiestnené na autobuse linky č. 144 v Bratislave

Prvú fázu zberu dát uskutočnili výskumné tímy dvoch fakúlt STU na vozidlách v bratislavskej verejnej doprave – z autobusu a električky. Druhú fázu má v Žiline v podobnom modeli na starosti Žilinská univerzita.  Dáta z každého okamihu zaznamenanej jazdy nesú informáciu o všetkom, čo sa deje s vozidlami alebo okolo nich na skutočnej trase. Umožnia analyzovať ich interakciu so statickou i dynamickou infraštruktúrou ako reálny základ vývoja inteligentnej mobility v mestách. Dáta z prostredia – ovzdušia, hluku, počasia, pohybu ľudí i premávky priamo z ciest začali zbierať senzory ďalšieho slovenského výskumného projektu.

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...