Automatizované vozidlá úrovne 4 autonómneho riadenia by mali mať od roku 2022 umožnené jazdiť v Nemecku v bežnej prevádzke. Potvrdila to dolná komora nemeckého parlamentu Bundestag schválením návrhu zákona o cestnej premávke a zákona o povinnom poistení – ako zákon o autonómnom riadení. Návrh zákona ešte prerokuje horná komora nemeckého parlamentu Bundesrat. 

Po nadobudnutí účinnosti zákona budú môcť vozidlá, klasikované po úroveň 4 medzinárodnej stupnice SAE, fungovať vo vymedzených oblastiach.  

Novinka sa bude týkať šiestich hlavných skupín vozidiel: 

  • kyvadlová doprava (Shuttle transports) 
  • automatické systémy prepravy osôb na krátke vzdialenosti 
  • bezobslužné vozidlá dopravných spojení medzi logistickými centrami (doprava Hub2Hub) 
  • dopravné služby orientované na dopyt v čase mimo špičky vo vidieckych oblastiach 
  • vozidlá s dvojitým režimom, napríklad pri využití systému automatického parkovania 
  • “automated valet parking” 

Pre využitie v bežnej premávke by mohli byť povolené aj samoriadiace autá pre širokú verejnosť, no v ich prípade málo pravdepodobné reálne využitie, keďže to zatiaľ neumožňuje stupeň technickej pripravenosti. 

Zákon po definitívnom schválení umožní, aby vozidlá s požadovanou funkciou autonómneho riadenia mohli jazdiť bez aktívnej účasti vodiča. Aby však boli v súlade s platnými medzinárodnými predpismi, bude potrebný „technický dozor“. Človek však vozidlo nebude riadiť, ale jeho prítomnosť naplní požiadavku zákona o cestnej premávke. 

Návrh zákona obsahuje aj popis kritérií pre funkcie autonómneho riadenia. Vozidlo bude môcť získať povolenie na prevádzku len v prípade, ak budú všetky splnené. Pre výrobcov ich definuje samostatná príloha.  

Podobné články

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

14. marca 2023

V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...