Automatizované vozidlá úrovne 4 autonómneho riadenia by mali mať od roku 2022 umožnené jazdiť v Nemecku v bežnej prevádzke. Potvrdila to dolná komora nemeckého parlamentu Bundestag schválením návrhu zákona o cestnej premávke a zákona o povinnom poistení – ako zákon o autonómnom riadení. Návrh zákona ešte prerokuje horná komora nemeckého parlamentu Bundesrat. 

Po nadobudnutí účinnosti zákona budú môcť vozidlá, klasikované po úroveň 4 medzinárodnej stupnice SAE, fungovať vo vymedzených oblastiach.  

Novinka sa bude týkať šiestich hlavných skupín vozidiel: 

  • kyvadlová doprava (Shuttle transports) 
  • automatické systémy prepravy osôb na krátke vzdialenosti 
  • bezobslužné vozidlá dopravných spojení medzi logistickými centrami (doprava Hub2Hub) 
  • dopravné služby orientované na dopyt v čase mimo špičky vo vidieckych oblastiach 
  • vozidlá s dvojitým režimom, napríklad pri využití systému automatického parkovania 
  • “automated valet parking” 

Pre využitie v bežnej premávke by mohli byť povolené aj samoriadiace autá pre širokú verejnosť, no v ich prípade málo pravdepodobné reálne využitie, keďže to zatiaľ neumožňuje stupeň technickej pripravenosti. 

Zákon po definitívnom schválení umožní, aby vozidlá s požadovanou funkciou autonómneho riadenia mohli jazdiť bez aktívnej účasti vodiča. Aby však boli v súlade s platnými medzinárodnými predpismi, bude potrebný „technický dozor“. Človek však vozidlo nebude riadiť, ale jeho prítomnosť naplní požiadavku zákona o cestnej premávke. 

Návrh zákona obsahuje aj popis kritérií pre funkcie autonómneho riadenia. Vozidlo bude môcť získať povolenie na prevádzku len v prípade, ak budú všetky splnené. Pre výrobcov ich definuje samostatná príloha.  

Podobné články

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

27. januára 2022

Vláda na zasadnutí 26. januára 2022 schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie.

#dekarbonizácia #ekosystém inteligentnej mobility #investície #stratégie

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

22. septembra 2021

Platforma inteligentnej mobility, ktorá pomôže doprave aj inováciám, bola v oficiálne zapísaná do Registra záujmových združení

#ekosystém inteligentnej mobility

Digitálne dvojča s 5G prenosom zlepší prevádzku elektromobilov

Digitálne dvojča s 5G prenosom zlepší prevádzku elektromobilov

12. júla 2021

Spoločný projekt strojárov a informatikov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a telko operátora Orange prepája univerzitný výskum s praxou

#5G #autonómne vozidlá #ekosystém inteligentnej mobility #elektromobilita #testovanie #výskum a vývoj