Automatizované vozidlá úrovne 4 autonómneho riadenia by mali mať od roku 2022 umožnené jazdiť v Nemecku v bežnej prevádzke. Potvrdila to dolná komora nemeckého parlamentu Bundestag schválením návrhu zákona o cestnej premávke a zákona o povinnom poistení – ako zákon o autonómnom riadení. Návrh zákona ešte prerokuje horná komora nemeckého parlamentu Bundesrat. 

Po nadobudnutí účinnosti zákona budú môcť vozidlá, klasikované po úroveň 4 medzinárodnej stupnice SAE, fungovať vo vymedzených oblastiach.  

Novinka sa bude týkať šiestich hlavných skupín vozidiel: 

  • kyvadlová doprava (Shuttle transports) 
  • automatické systémy prepravy osôb na krátke vzdialenosti 
  • bezobslužné vozidlá dopravných spojení medzi logistickými centrami (doprava Hub2Hub) 
  • dopravné služby orientované na dopyt v čase mimo špičky vo vidieckych oblastiach 
  • vozidlá s dvojitým režimom, napríklad pri využití systému automatického parkovania 
  • “automated valet parking” 

Pre využitie v bežnej premávke by mohli byť povolené aj samoriadiace autá pre širokú verejnosť, no v ich prípade málo pravdepodobné reálne využitie, keďže to zatiaľ neumožňuje stupeň technickej pripravenosti. 

Zákon po definitívnom schválení umožní, aby vozidlá s požadovanou funkciou autonómneho riadenia mohli jazdiť bez aktívnej účasti vodiča. Aby však boli v súlade s platnými medzinárodnými predpismi, bude potrebný „technický dozor“. Človek však vozidlo nebude riadiť, ale jeho prítomnosť naplní požiadavku zákona o cestnej premávke. 

Návrh zákona obsahuje aj popis kritérií pre funkcie autonómneho riadenia. Vozidlo bude môcť získať povolenie na prevádzku len v prípade, ak budú všetky splnené. Pre výrobcov ich definuje samostatná príloha.  

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...