Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu stojí na 3 kľúčových pilieroch – inteligentná, odolná a udržateľná mobilita. „Cieľom stratégie je vybudovanie smart dopravy, sústreďuje sa preto na rozvoj digitálnych a komunikačných technológií tak, aby doprava už nebola vnímaná ako produkt, ale ako služba. A teda, možnosť dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najšetrnejšie. Jednoducho smart,“ hovorí riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga.

Stratégia obsahuje aj niekoľko časových míľnikov. Do roku 2030 sa má zabezpečiť zdieľanie dát medzi rôznymi druhmi osobnej a nákladnej dopravy, predaj jednotných cestovných lístkov na viac druhov dopravy a takisto by do tohto termínu mala železničná a vodná intermodálna doprava úplne konkurovať cestnej doprave.

Do roku 2050 by zas takmer všetky automobily, dodávky, autobusy ale aj nákladné autá mali mať prakticky nulové emisie. Napomôcť dosiahnutiu tohto cieľa má rozvoj elektromobility či využitie vodíkového pohonu. Zároveň by do roku 2050 mal byť počet úmrtí spôsobených dopravou takmer nulový vďaka využitiu inteligentných prvkov v infraštruktúre, prijatiu Akčného plánu BECEP a aj autonómnemu riadeniu.

„Obrovský priestor na zavedenie autonómneho riadenia vidíme najmä pri koľajových vozidlách – teda vo vlakoch a električkách. V zahraničí sú už aj v testovacej prevádzke. Pri automobilovej doprave ešte zostáva nevyriešených veľa otázok, napríklad zodpovednosť za škody či rôzne etické dilemy,“ hovorí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Niekoľko prvkov smart mobility sa už na Slovensku podarilo zaviesť, alebo sa práve zavádzajú. Už od augusta funguje líniové riadenie dopravy na obchvate Bratislavy, ktoré v reálnom čase vyhodnocuje situáciu na obchvate a na základe dát dokáže upozorniť na nehodu či kolóny a zároveň určuje maximálnu povolenú rýchlosť na jednotlivých úsekoch. V blízkej budúcnosti sa má spustiť systém na dynamické váženie vozidiel či monitoring dostupnosti parkovacích miest na diaľničných odpočívadlách. Takisto sa momentálne pracuje na využiteľnosti 5G sietí z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky či čitateľnosti dopravného značenia.

Dokumenty Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu, Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2025 a Dlhodobý plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2030  spracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s realizáciou národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility. Predkladané dokumenty boli tvorené v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a platformou Inteligentná mobilita Slovenska.

Podobné články

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

14. marca 2023

V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

30. novembra 2022

Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu na svete a vytvára platformu pre stretnutie vysokých predstaviteľov štátnej správy, súkromného sektora a akademikov,...