Inteligentnej mobilite sa na Slovensku venuje viac ako 500 subjektov

Inteligentnej mobilite sa na Slovensku venuje viac ako 500 subjektov

12. mája 2021

Pôsobia vo viacerých kľúčových oblastiach inteligentnej mobility vrátane autonómnej mobility a využívania nových nízkoemisných pohonov.

#analýzy a štúdie #ekosystém inteligentnej mobility