Zákony a vyhlášky

Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave  
387/2015 Z. z. - Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PDF
987.5 KB
Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave  
317/2012 Z. z. - Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PDF
179.9 KB
Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe  
95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PDF
572.3 KB
Cestný zákon  
135/1961 Zb. - Zákon o pozemných komunikáciách
PDF
511.9 KB
Zákon o cestnej premávke  
8/2009 Z. z. - Zákon o cestnej premávke
PDF
1.4 MB
Zákon o cestnej doprave  
56/2012 Z. z. - Zákon o cestnej doprave
PDF
702.8 KB
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  
106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
PDF
2.3 MB
Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  
575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
PDF
426.3 KB
Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme  
153/2013 Z. z. - Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PDF
807.1 KB
Zákon o priestupkoch  
372/1990 Zb. - Zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov
PDF
449.9 KB
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom  
294/1999 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
PDF
86.9 KB
Zákon o povinnom zmluvnom poistení  
381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PDF
363.1 KB
Zákon o poisťovníctve  
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PDF
1.6 MB