Stratégie adresujúce inteligentnú mobilitu

Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu  
Statégia z decembra 2020 na roky 2021-2050, bližšie informácie na https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en a v prehľade: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-strategy-factsheet.pdf
PDF
944.2 KB
STRIA Roadmap - Smart Mobility and Services  
STRIA - Strategic Transport Research and Innovation Agenda
PDF
867.1 KB

Dekarbonizácia a zelená ekonomika

Európsky ekologický dohovor  
"European Green Deal"
PDF
587.2 KB

Iné súvisiace dokumenty