All Market Actors

Information

Registered Address: Sklabinská 1, Bratislava 83517
Slovensko
Legal Form:  Rozpočtová organizácia
Sector:  Academic Sector
Registration number:  00735779
Web:  https://www.akademiapz.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

General Overview

Štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)