Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Sklabinská 1, Bratislava 83517
Slovensko
Právna forma:  Rozpočtová organizácia
Sektor:  Akademický sektor
IČO:  00735779
Web:  https://www.akademiapz.sk
SK NACE:  Terciárne vzdelávanie [85420]

Všeobecná charakteristika

Štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)