All Market Actors

Information

Registered Address: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  35839465
Web:  https://www.alam.sk
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210]

General Overview

Spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti dopravných a bezpečnostných systémov

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Neurčené / N/A