Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35839465
Web:  https://www.alam.sk
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti dopravných a bezpečnostných systémov

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A