All Market Actors

Information

Registered Address: Považská 2, Nové Zámky 940 14
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  36545317
Web:  https://www.arrivanz.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

General Overview

Zabezpečovanie prevádzky na prímestských, diaľkových a medzinárodných autobusových linkách.

Smart Mobility Activities

Úspešný žiadateľ projektu Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky z IROP.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)